Zajišťujeme vývoj a výrobu jednotlivých a sériových kusů. Ve své vývojové hale zajišťujeme precizní kontrolu a testování výrobků.

Vývoj, jako nejdůležitější část procesu je bedlivě kontrolován našim in-house týmem.

Pro sériovou část výroby a servisu využíváme firmy v rámci ČR.

Soustředíme se na moderní návrhy postupů výroby, jako jsou robotická pracoviště a automatizované linky pro svařování sít a jednotlivých částí produktu.

Náš systém kontroly zaručuje stabilitu procesu a trvalou kontrolu sériové výroby.

Pro velkosériovou výrobu a kapacitu využíváme našich čínských, již vyzkoušených partnerů s konečnou montáží na území expedice zákazníkovi ČR, Evropy.

Povrchová úprava hraje specifickou roli ve výstupu z procesu a je nedílnou součástí požadavku na kvalitu a funkčnost produktu.

Jsme schopni zajistit kapacitu zinkování jak v alkalické tak zásadité lázni v modrém ZN. Pro specifické produkty včetně laku.

Co se týče venkovního provedení zinku, tak jednoznačně preferujeme žárové zinkování dle normy  EN ISO 9001:2008.

Pokud je požadavek na lakování práškové či mokré, máme zajištěny kapacity v celé škále RAL barev.